Prvi delovni zvezek z vajami je tukaj!

VAJE ZA KREPITEV SPOMINA, POZORNOSTI, ORIENTACIJE IN MOTORIKE

Delovni zvezki za krepitev kognitivnih zmožnosti

 

Ciljna skupina:

  • Vsi starostniki in osebe, ki želijo uriti miselne sposobnosti, osebe z blago kognitivno motnjo in zgodnjo fazo demence, osebe s poškodbami možganov ali osebe na rehabilitaciji po možganski kapi, otroci

Tipi vaj:

  • Miselne vaje z asociacijami, ugankami in matematičnimi nalogami
  • Krepitev spomina, pozornosti orientacije, z vajami za pisanje ter prepoznavanje likov in iskanje napak na slikah
  • Vaje za vidno-prostorske funkcije s prerisovanjem likov in prepoznavanjem ure
  • Vaje za fino motoriko in grafomotoriko z risanjem vzorcev, prerisovanjem in barvanjem

Način reševanja in stopnja zahtevnosti:

  • Vaje je priporočljivo ob zmerni aktivnosti reševati 2-3-krat na teden po 30 minut
  • Delovi zvezek lahko rešujete samostojno, skupinsko delo pa omogoča še dodatne možnosti uporabe, predvsem pri komunikaciji z ostalimi člani družine
  • Vsak sklop vsebuje različne vaje, v katerih vsak najde kaj primernega zase, ne glede na stopnjo kognitivne kondicije

Vsebinska zasnova

Osnovno vodilo delovnega zvezka je miselna aktivnost, s katero dosežemo vsesplošno boljše delovanje telesnih zmogljivosti.
Vaje so zasnovane tako, da lahko z različnimi znanji ali veščinami iščemo poti in strategije za reševanje, ki jih pozneje podzavestno prenašamo v reševanje problemov v vsakdanjem  življenju.
Naloge v delovnem zvezku so raznolike in zanimive. Pri razlagi in rešitvah nalog pomagajo ilustracije in slikovno gradivo, ki razbija  monotonost besedila. Uporabniku pomagajo razumeti besedilo hkrati pa ga spodbudijo k razmišljanju. 

Preizkušena vsebina

.

Vaje so nastale po naših dolgoletnih izkušnjah pri individualnem in skupinskem delu s starostniki in z osebami s kognitivnimi motnjami. Pred nastopom trenutnih razmer smo organizirali delavnice, na katerih smo z udeleženci reševali vaje za krepitev spomina in pozornosti ter fine motorike in izvajali razgibalne vaje.
Udeleževale so se jih osebe iz različnih ranljivih skupin, kot so osebe z blago demenco in blagimi kognitivnimi motnjami, osebe, ki so prebolele možgansko kap, slepi in slabovidni ter zdravljeni alkoholiki, ki trpijo za kognitivnimi motnjami. Privabljale pa so tudi zdrave, aktivne upokojence, ki so se jih udeleževali z namenom ohranjanja svojih kognitivnih zmožnosti in druženja z ostalimi udeleženci.

Spodbujanje samostojnega dela

Delovni zvezek je praviloma namenjen samostojnemu delu. Uporabnik lahko sam določa čas, pogostnost in intenzivnost dela. Vsebine so razdeljene po tematskih sklopih, poglavja lahko obdeluje izmenično. Namen delovnega zvezka je pomniti, pridobiti, prepoznati in priklicati ustrezno znanje ali veščino iz dolgoročnega spomina.                 

Nekatere naloge vsebujejo več vprašanj, ki jih lahko uporabnik rešuje postopoma in se k njim občasno vrača. Lahko jih ponovno raziskuje in tako razvija širino misli, ob tem pa s ponavljanjem utrjuje spomin. Z delovnim zvezkom lahko omogočimo veliko ponovitev, z miselno ustvarjalnostjo pa neskončno število pravilnih rešitev,  predvsem pa motiviranost za kognitivno delo.

 

Odličen pripomoček za skupinsko terapijo

Yo.

Delovni zvezek je tudi odlična podpora skupinski delovni terapiji. Delovni terapevti v ustanovi praviloma poleg ostalih terapij redno izvajajo tudi urjenje kognitivnih zmožnosti. Zvezek sestavljajo besedila, ilustracije in zvočne vaje, tako da ga lahko uporabljajo osebe z različnimi kognitivnimi in telesnimi ovirami, kot so slabovidnost, okvarjen sluh ali govor, negibljivost ali težka gibljivost prstov – ne morejo prijemati, pisati. Pri skupinskem delu se tako odpira veliko možnosti za pogovore o danih temah, ki jih vsebujejo vaje, kar spodbuja komunikacijo med uporabniki.

Slušne vaje

Slušne vaje ne vsebujejo golega besedila, ampak predvsem nebesedne elemente, ki z danimi navodili k reševanju nalog spodbujajo aktivno vlogo uporabnika. Uporabniki lahko imajo različna znanja in veščine. Poudarek je zato na primerih iz vsakdanjega življenja in zmernega okolja, kar omogoča, da vsak najde delček motivacije zase. Posnetki tako vključujejo različne predmete in elemente, ki nas obdajajo, domače živali, znane  poklice in opravila. Nekatere naloge so zaradi morebitnih kognitivnih ovir za koga pretežke, za nekoga drugega, ki je v odlični kognitivni kondiciji, pa prelahke. Glavno vodilo ni tekmovanje v znanju, temveč aktivacija možganov. Ker je v vsakem sklopu več različnih vaj, bo vsak našel primerne vaje zase.

e-Obvestilnik

Spremljajte najnovejše prispevke in bodite pravočasno obveščeni o novih ponudbah.