Prvi delovni zvezek z vajami je tukaj!

VAJE ZA KREPITEV SPOMINA, POZORNOSTI, ORIENTACIJE IN MOTORIKE

Delovni zvezki, ki krepijo kognitivne zmožnosti in povezujejo generacije

Delovni zvezki v seriji Vaje za krepitev spomina, pozornosti, orientacije in motorike spodbujajo aktivno preživljanje prostega časa starejših in jim omogočajo, da krepijo svoje kognitivne zmožnosti in se ob tem tudi zabavajo. Primerni so za osebe z blago kognitivno motnjo in zgodnjo fazo demence, za miselno terapijo po poškodbi možganov ali rehabilitacijo možganskih funkcij po možganski kapi. Seveda pa jih lahko uporabljajo vsi, ki želijo ohranjati in izboljšati svoje kognitivne zmožnosti, primerni so tudi za otroke. 

Poskrbite za urjenje osnovnih znanj, širjenje besedišča in ohranjanje veščine pisanja. Vaje vas bodo spodbudile k razmišljanju in ustvarjalnosti, ki je še kako pomembna za ohranjanje kognitivnih zmožnosti. Z rednim reševanjem boste krepili zmožnost ustvarjalnega izražanja lastnih doživetij, spodbujali boste likovni spomin in domišljijo, krepili zmožnost za opazovanje in poslušanje pojavov in predmetov v naravi in okolju in dobili priložnost, da pokažete izvirnost pri reševanju problemov.

Izšel je prvi zvezek z vajami!

Vaje za krepitev spomina, pozornosti, orientacije in motorike 1

  • Na začetku posameznega sklopa so predstavljene vaje za razgibavanje oči, rok in prstov, ter kratke naloge, ki spodbujajo uporabnika, da zapiše nekaj stvari o sebi in tako ob koncu sestavi svojo predstavitev.
  • Pri reševanju nalog pomagajo ilustracije in slikovno gradivo, ki razbija monotonost besedila. 
  • Delovni zvezki so multisenzornega tipa, kar omogoča vključevanje oseb z različnimi tipi zaznavanja (vidni, slušni, kinestetični).
  • Nekatere naloge imajo več vprašanj, ki jih lahko uporabniki rešujejo postopoma in se k njim občasno vračajo, jih ponovno raziskujejo in tako razvijajo širino misli ter utrjujejo spomin.
  • Sestavni del zvezka so slušne vaje, ki so posebej prilagojene starejšim, saj vsebujejo zvoke iz vsakdanjega življenja, domačih živali in ostalih stvari iz okolja, s katerimi se lažje poistovetijo. 
  • Uporabniki si lahko s spletna prenesejo veliko brezplačnega dodatnega gradiva, kot so listi za risanje likov in vzorcev, ki jih lahko natisnejo in poljubno kopirajo.

e-Obvestilnik

Spremljajte najnovejše prispevke in bodite pravočasno obveščeni o novih ponudbah.